Hrsz. 4606 - soklakásos / szolgáltató / kereskedelmi telek

Jellemzően újépítésű lakóházakkal beépített lakópark mellett eladó összközműves építési telek. Közvetlenül, kiszabályozott útkapcsolattal rendelkezik. Aszfaltozott útról megközelíthető. Felszíne közel sík. A Karnevál körút felől a csatorna, gáz, villany bekötve.

A telek közvetlen szomszédja jelenleg még beépítetlen telek, északról pedig mezőgazdaság szántóterület határolja, panorámával a szomszédos dombokra és a Bence-hegyre. A telek előtt halad el hamarosan a most épülő Nadap-Velence kerékpárút. 

60 %-os beépíthetősége, 7,5 m-es megengedett homlokzatmagassága lehetővé teszi, hogy itt irodaház, kereskedelmi egység, vagy soklakásos társasház épüljön. A telken több különálló épület is építhető.

Területe: 2.394 nm
Ár: 95,76 millió Ft + ÁFA

A telek besorolása: Vt 19 Településközponti vegyes övezet

Ez alapján:
31.§
(1) A terület jellemzően több önálló rendeltetési egységet magába foglaló lakó, helyi települési szintű igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális, valamint sport építmény elhelyezésére szolgál.

(2) A területen elhelyezhető többlakásos lakó, igazgatási épület, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, egyéb közösségi szórakoztató, kulturális épület, egyházi,oktatási, egészségügyi, szociális épület, sport építmény, parkolóház valamint üzemanyagtöltő.

(3) Önálló lakóépület a területen elhelyezhető az övezeti előírások betartásával.

(4) A technológiai berendezés magassága az övezetre előírt maximális építménymagasságot meghaladhatja.

32.§
(1) A terület beépítésének feltétele az OTÉK ide vonatkozó előírásai szerinti részleges közművesítettség, közműves szennyvízelvezetés mellett.

(2) A szennyvíz gerincvezeték kiépítéséig zárt szennyvíztároló építése engedélyezhető.

(3) Állattartás céljára építmény nem építhető.